baner1

Badania i Rozwój

Firma Step Marta Bożek specjalizuje się w przygotowywaniu projektów wspierających prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Program wspiera przedsiębiorstwa na początkowych etapach wzrostu oraz wprowadzających innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Program finansuje również projekty polegające na wzmacnianiu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi. W ramach programu realizowane są projekty wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Beneficjentami Programu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji państwowej, jednostki 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza również kontynuować trzy programy sektorowe NCBR – INNOLOT, INNOMED, DEMONSTRATOR. W ramach programu sektorowego INNOMED finansowane będą badania naukowe oraz prace rozwojowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny innowacyjnej. Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program DEMONSTRATOR będzie miał na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), NCBR wdrażać będzie Program Rozwoju Kompetencji, którego celem będzie podniesienie kompetencji studentów. NCBR realizować będzie również Program Studiujesz? Praktykuj!, którego celem będzie podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. W ramach PO WER realizowany będzie również program - Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany będzie Program E-Pionier zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Celem programu E-Pionier jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

W roku 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało realizację dwóch programów strategicznych - STRATEGMED i BIOSTRATEG, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym. Ponadto wspólnie z KGHM Polska Miedź realizowany będzie Program CuBR, wspierający badania naukowe oraz prace rozwojowe dla przemysłu metali nieżelaznych. Wsparcie w ramach Programu Blue Gas będą mogły uzyskać konsorcja działające w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego.

NCBR planuje również wsparcie młodych polskich naukowców w ramach Programu LIDER oraz wsparcie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych w ramach Programu Go_Global.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej