baner1

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierać będzie rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Działania programu koncentrować się będą na:

  • inwestycjach z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej,
  • inwestycjach z zakresu ochrony środowiska w tym adaptacji do zmian klimatu,
  • inwestycjach z zakresu infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska,
  • inwestycjach z zakresu dostępności do transportowej sieci europejskiej,
  • inwestycjach z zakresu bezpieczeństwa energetycznego,
  • inwestycjach z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
  • inwestycjach z zakresu infrastruktury ochrony środowiska.

Beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko będą: podmioty publiczne oraz podmioty prywatne.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wspierane będą inwestycje mające na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Działania programu koncentrować się będą na:

  • wsparciu powiazań między przedsiębiorcami a nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Beneficjentami POIR 2014-2020 będą: małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej