baner1

Regionalne Programy Operacyjne

Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 koncentrować się będą na:

 • wspieraniu badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
 • zwiększeniu dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • podnoszeniu konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieraniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • promowaniu dostosowania do zmian klimatu, zapobieganiu ryzyka i zarządzaniu ryzykiem,
 • ochronie środowiska naturalnego i wspieraniu efektywności wykorzystania zasobów,
 • promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych,
 • wspieraniu zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieraniu włączenia społecznego i walce z ubóstwem,
 • inwestowaniu w edukację, umiejętności uczeniu się przez całe życie,
 • wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Beneficjentami RPO WZ będą: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej