baner1

Doświadczenie

W ciągu ostatnich lat przygotowywałam dokumentację dla następujących projektów:

1. "Budowa zakątków wodnych Cztery Szkielety". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.9. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie".  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.10. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3. "Budowa dróg rowerowych wzdłuz Aleii Wojska Polskiego". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

4. "Przebudowa Węzła Głębokie". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

5. "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży". Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 mln. złotych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. „Rozwój firmy CN Project Sport poprzez wejście na nowe rynki eksportowe”

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 208 006,50 złotych w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, oś priorytetowa "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

7. „Wzrost konkurencyjności firmy Kaczyński Service Wojciech Kaczyński poprzez wprowadzenie innowacji w procesie produkcji”

Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. „Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo", etap I Siadlo Dolne - Pargowo”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Rozwój funkcji metropolitarnych, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitarnym. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 312 141,02 złotych (75%).

 

 9. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 691 412,82 złotych (75%).

 

 10. „Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 13 334 430,38 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 726 336,00 złotych (20,44%).

 

11. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 861 759,67 złotych (85%).

 

 12. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz - Ladenthin - Warnik - Będargowo w polsko - niemieckim obszarze rozwoju Odra - Nysa DEPERON)”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 666 052,31 złotych (85%).

 

 13. „Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013. Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 698 667,00złotych (85%).

 

 14. „Przebudowa budynku handlowego na świetlicę wiejską w Kurowie”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 254 803,00złotych (37,15%).

 

 15. "Odnowa miejscowości Siadło Górne poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej"

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 230 720,00złotych (50%).

 

 16. „Odnowa miejscowości Przecław poprzez wybudowanie Skateparku”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader; Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 396 550,00złotych (77,68%).

 

 17. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader; Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 218 016,00złotych (75%).

 

 18. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kołbaskowo”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader; Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 11 458,89złotych (49,53%).

 

 19. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwowo”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader; Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 11 458,89złotych (45,81%).

 

 20. „Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Barnisław”

Otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader; Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 11 458,89złotych (49,53%).

 

 20. „Modernizacja i oznakowanie szlaków rowerowych zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład Dorzecza Parsęty”.

Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

 21. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności. Projekt zrealizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

 

 22. „Zmiana procesu produkcyjnego w firmie Branddex”

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez firmę Branddex sp. z o.o.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej