baner1

Rolnicy

 WSPACIE DLA ROLNIKÓW

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można otrzymać dotacje dla rolników polegające między innymi na:

 • restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
 • poprawie konkurencyjności przemysłu spożywczego,
 • poprawie jakości produkcji rolnej,
 • poprawie infrastruktury wsi,
 • wsparciu grup zrzeszających producentów rolnych,
 • poprawie środowiska i zrównoważone użytkowanie obszarów wiejskich,
 • poprawie gospodarowania obszarami leśnymi,
 • wsparciu działalności pozarolniczej na terenach wiejskich,
 • poprawie infrastruktury przyrodniczej, kulturowej, turystycznej.

W ramach Programu funkcjonuje również Oś 4 LEADER, w ramach której finansowane są inwestycje z zakresu infrastruktury przyrodniczej, kulturowej, turystycznej, społecznej, sportowej. W ramach tej osi dofinansowanie mogą również uzyskać przedsiębiorcy działający na terenach wiejskich oraz nowopowstałe przedsiębiorstwa.

Firma Step Marta Bożek oferuje kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która obejmuje:

 • wybór sposobu dofinansowania inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzi wniosek aplikacyjny, biznes plan oraz załączniki do wniosku,
 • bieżące doradztwo w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • rozliczanie dotacji aż do momentu otrzymania dofinansowania na konto Beneficjenta,
 • pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dofinansowanie unijne (pisanie protestów, doradztwo).

W ofercie firmy Step Marta Bożekznajduje się również doradztwo kredytowe w przypadku projektów finansowanych w ramach pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty finansowane w ramach Funduszy Ochrony Środowiska mogą obejmować inwestycje polegające na:

 • wdrożeniu technologii mających na celu redukcję odpadów,
 • wdrożeniu technologii mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej,
 • wdrożeniu projektów z zakresu ochrony przyrody.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej