baner1

Przedsiębiorcy

Firma Step Marta Bożek przygotowuje komplet dokumentów apliakcyjnych, na które składają się:

- wniosek aplikacyjny

- biznes plan/studium wykonalności

- analiza finansowa

- harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

- oświadczenie o pomocy de minimis

- inne załączniki wymagane w konkursie

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegających między innymi na:

 • prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 • uzyskaniu patentów na produkty i usługi przedsiębiorstwa,
 • komercjalizacji badań i prac przedsiębiorstwa,
 • wprowadzaniu innowacyjnych produktów/usług na rynki zagraniczne,
 • wprowadzaniu innowacyjnych technologii do procesu produkcji lub usługi,
 • wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów lub usług,
 • wprowadzenie dywersyfikacji produkcji,
 • poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 •  wyposażeniu przedsiębiorstwa w środki trwałe,
 • budowie hal produkcyjnych,
 •  budowie hoteli i obiektów turystycznych,
 • wprowadzaniu do działalności przedsiębiorstwa rozwiązań z zakresu ochrony środowiska,
 • uruchomieniu działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa,
 • rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa,
 • organizacji działalności szkoleniowej.

Firma Step Marta Bożek oferuje kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych, która obejmuje:

 • wybór sposobu dofinansowania inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzi wniosek aplikacyjny, biznes plan albo studium wykonalności oraz załączniki do wniosku,
 • bieżące doradztwo w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • rozliczanie dotacji aż do momentu otrzymania dofinansowania na konto Beneficjenta,
 • pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dofinansowanie unijne (pisanie protestów, doradztwo).

W ofercie firmy Step Marta Bożekznajduje się również doradztwo kredytowe w przypadku projektów finansowanych w ramach pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty finansowane w ramach Funduszy Ochrony Środowiska mogą obejmować inwestycje polegające między innymi na:

 • wdrożeniu technologii mających na celu redukcję odpadów,
 • wdrożeniu technologii mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej,
 • wdrożeniu projektów z zakresu ochrony przyrody.

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej